Podmienky

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti Iveta Legerská - LegArt Studio , so sídlom Národná 804/20, IČO: 52929817 (ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:
- meno a priezvisko
- e-mail
- telefónne číslo
- fotografia tváre
Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom spätného kontaktovania zákazníka.
Na našej webstránke, instagram účte alebo facebook účte zverejníme Vašu fotografiu tváre iba s vašim písomným súhlasom za účelom propagovania služieb vizážistického štúdia. Tieto údaje budú spracované na dobu neurčitú alebo na dobu určitú a to po písomnom odvolaní súhlasu dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov
Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje spoločnosti Iveta Legerská- LegArt Studio, Národná 804/20, 010 01 Žilina.
Podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:
- vziať súhlas kedykoľvek späť,
- vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
- vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov -
- obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.